ભલે ઉગ્યા ભાણ

“ભલે ઉગ્યા ભાણ, ભાણ તીહરા ભામણા,
મરણ જીયણ લગમાણ, રાખજો કશ્યપ રાઉત”

સિમ્પલ અર્થ માં
“હે કશ્યપ ના કુવર હે બાપ સુરજ નારાયણ મારે ધન દોલત સુખ સાહ્યબી કઈ નથી જોઈતું, પણ આ દુનિયા માં મારા જેટલી ઘડી ના શ્વાસ લખાયા હોય ત્યાં સુધી મારી આબરૂ ને ઈજ્જત ને અકબંધ રાખજો”