મળે ન મળે…

ચાલો આજે મનભરી ને આંસુ વહાવી લઉં. કાલ આ તારા મંડળે મળ્યું આભ મળે ન મળે. મનભરી ને વહેતા આંસુ ને સાચવી લઉં. કાલ ફરી આવું અમુલ્ય પાત્ર મળે ન મળે. અહર્નિશ કોસતો રહ્યો, આજ રડી લઉં. ફરી કોઈ આવું ધરાનુ ઢાકણ મળે ન મળે, ‘પથીક’ એની દુનિયા તો છે રંગીલી, સમજી લઉં, ફરી પ્રભુ […]